Operaen på Holmen
(Christianshavn) (Kultur) (Musik) (Seværdighed) (Opera)

 
25-01-2011
Christianshavn

Operaen på Holmen i København er Danmarks nationalopera. Den blev officielt indviet den 15. januar 2005. Den er tegnet af arkitekt Henning Larsen og huser to scener. Store scene og Takkelloftet. Desuden indeholder huset omfattende faciliteter som øvelokaler og omklædningsrum.

Allerede i 1999 blev der rejst forslag om at opføre et operahus i København. Dokøen blev købt af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for 120 millioner, og året efter bekendtgjorde Fonden at den ville donere et operahus til det danske folk. Fonden ville betale alle udgifter i forbindelse med opførelsen og Det Kongelige Teater skulle varetage driften. Der var dog to krav forbundet med donationen. Fonden ville bestemme beliggenheden, og den ville vælge arkitekt. Beliggenheden blev på grunden på Holmen i København. Udgravningerne startede i august 2001, og i oktober præsenteredes arkitekt Henning Larsens projekt for offentligheden.

Operaen blev overdraget i oktober 2004 til statsminister Anders Fogh Rasmussen på vejne af den dansk stat og Det Kongelige Teater.

Den 15. januar 2005 åbnede Operahuset med en gallaforestilling, hvor prominente gæster fra ind- og udland var inviteret. 300 billetter blev tilgængelige for offentligheden; en stor del af de inviterede gæster var ambassadører og inden for erhvervslivet, kulturlivet og det offentlige. Dele af kongefamilien, regeringen og bygherre Mærk Mc-Kinney Møller var med ved åbningen.

Huset har fået stor ros for sin indre arkitektur og udsmykning, og akustikken skulle være i verdensklasse.

Det samlede etageareal i bygningen er ca. 41.000 m² fordelt på 14 etager, heraf 5 under jorden. De 7.000 m² bruges til de to scener og en foyer og 12.000m² er under jorden.

Den ene scene, kaldet Store Scene har plads til mellem 1.492 og 1.703 tilskuere afhængigt af, hvor stor orkestergraven er til den enkelte forestilling. Den kan rumme op til 110 musikere. Pladserne er fordelt på tradionel vis, med pladser på gulvet og på de tre balkoner.

Den anden scene kaldes Takkelloftet kan maksimalt rumme 180 tilskuere. Selve rummet, der kaldes en "black box", kan laves om, så det passer bedst muligt til forskellige kunstformer.

I foyeren er der en café og en restaurent. Derudover er der ca. 1.000 øvrige lokaler/rum i form af prøvesale til opera, ballet, orkester, omklædningsrum og lignende.

Den samlede pris for Operaen blev omkring 2,3 mia. danske kroner.

På pladsen foran Operaen er der 5.500 kvadratmeter granit.

Derudover er der blevet brugt sydtyske kalksten til at beklæde bygningen, perlatinmarmor fra Sicilien til gulvet i foyeren, ahorntræ til at beklæde auditoriets yderskal, samt 105.000 ark 24 karat bladguld til at belægge hovedscenens auditorium.

Adresse: Ekvipagemestervej 10, 1438 København - Tlf: 32 57 29 09

(Kort / Steder i nærheden) (Rejseplan)


 
 
Find information om: guide København guiden
(Hovedkategori: Seværdigheder) Christianshavn Kultur Musik Seværdighed Opera