Københavns Universitet
(Indre by) (Bygning) (Seværdighed)

 
02-08-2011
Indre by

Københavns Universitet (fork. KU, eng.: University of Copenhagen) er det største og ældste universitet i Danmark og blandt de ældste universiteter i Nordeuropa.

Universitetet blev indviet 1. juni 1479 af kong Christian 1., efter denne havde opnået tilladelse fra pave Sixtus IV til oprettelsen i 1475. Efter tysk forbillede havde universitet fire fakulteter: Teologi, jura, medicin og filosofi.

Frem til reformationen i 1536 var Københavns Universitet en del af den romersk-katolske kirke, og derfor førte Roskildes biskop tilsyn med universtetet. I forbindelse med reformationen overtog statsmagten denne opgave. Indtil statsmagtens overtagelse havde universitetet et vidtgående selvstyre, som bl.a. medførte, at det ikke var underlagt det normale retsvæsen, men derimod havde egne love og domstole og eget ordens- og fængselsvæsen. Fængselscellerne kan stadig beses i universitetets nuværende kælder.

Fra indvielsen i 1479 frem til 2004 blev universitetet ledet af rektor og konsistorium. Ved årsskiftet 2004/2005 blev konsistorium nedlagt og erstattet af en bestyrelse og en ansat ledelse (rektor, prorektor, dekaner og institutledere).

Adresse: Københavns Universitet, 1165 København

(Kort / Steder i nærheden) (Rejseplan)

 
 
Find information om: København guide guiden
(Hovedkategori: Seværdigheder) Indre by Bygning Seværdighed