Frihedsstøtten
(Vesterbro) (Seværdighed) (Monument)

 
14-07-2011
Vesterbro

Frihedsstøtten på Vesterbrogade ved Københavns Hovedbanegård er en 20 meter høj obelisk rejst til minde om stavnsbåndets ophævelse ved landboreformerne fra 1788. Grundstenen nedlagdes af kronprins Frederik (senere Frederik VI) 31. juli 1792, og monumentet stod færdigt i september 1797. Det står i dag på omtrent samme sted. I 1792 var det uden for Københavns volde.

De fire statuer, der er rundt om obelisken, symboliserer troskab, bondeflid, tapperhed og borgerdyd. På støtten står en inskription, forfattet af Thomas Thaarup: Et retfærdigt styre, der giver borgeren frihed, kan forvente at borgeren vil være tro mod sit fædreland, arbejde til gavn for medborgeren, være ansporet til flid, en flid, der vil give landet velstand, og at borgeren er villig til at forsvare sit fædreland.

På støtten ses følgende inskription på østsiden:

at Borgerfriehed bestemt ved retfærdig Lov over Kierlighed til Fædreland modtil dets værn lyst til Kundskab attråe til Flid håb om Held

På støtten ses følgende inskription på vestsiden:

Kongen bød Stavnsbaandet skal ophøre Landboe lovene gives Orden og Kraft at den frie Bonde kan vorde kiek og oplyst flittig og god hæderlige Borger lykkelig

Arkitekten og maleren Nikolaj Abildgaard har tegnet støtten, Johannes Wiedewelt har udført statuen Troskab og medaljonen Retfærdighedens Genius. Nicolai Dajon har stået for statuerne Borgerdyd og Tapperhed. Andreas Weidenhaupt har udført medaljonen Trældom afskaffes og og figuren Agerdyrkningsfliden. Sidstnævnte figur blev udskiftet med en ny, udført af billedhuggeren Jens Lund, i 1911. Obelisken er af nexøsandsten.

I forbindelse med byggeriet af Hovedbanegården og Boulevardbanen blev monumentet i 1909-10 nedtaget og genopført 5,3 meter øst for sin oprindelige placering.

Adresse: Vesterbrogade 6, 1620 København

(Kort / Steder i nærheden) (Rejseplan)


 
 
Find information om: portal Alt om København KBH guide tips
(Hovedkategori: Seværdigheder) Vesterbro Seværdighed Monument